English
پیش از آنکه بالارفتن از نردبان موفقیت را آغاز کنید، مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید - استفان کاوی
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
.
login logo
اخبارshare in fbshare in liبه اشتراک بگذارید:
سرفصل های آزمون پزشکی (IMAT 2017) اعلام شد.
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
میانگین امتیاز: 0 از 5 (0 رای)
-

 سرفصل­های آزمون بین المللی پذیرش در رشته پزشکی (IMAT)


زیست شناسی

1.       شیمی موجودات زنده (بیوشیمی). اهمیت بیولوژیکی پیوندهای ضعیف. مولکول­های ارگانیک موجود در موجودات زنده و عملکرد آن­ها. نقش آنزیم­ها. سلول به عنوان بنیان حیات. نظریه سلولی. اندازه متغیر. سلول­ها، گیاهان و حیوانات پروکاریوتیک و یوکاریوتیک. ویروس‌ها.

2.       غشاء سلول: ساختار و عملکرد – انتقال از طریق غشاء سلول. ساختارهای سلولی و عملکردهای خاص آن­­­ها.

3.       چرخه سلولی و تکثیر سلولی: کیت کروموزوم میتوز و میوز و نقشه­های کروموزومی. انرژی جانداران.

4.       واحد سلول انرژی: ATP. واکنش­های کاهش اکسیداسیون (اکسایش) در جانداران.

5.       فرآیندهای انرژی: فتوسنتز، گلیکولز، تنفس هوازی و تخمیر. تولید مثل و وراثت. چرخه­­های حیات. تولید مثل جنسی و غیرجنسی.

6.       ژنتیک مندلی: قوانین مندل و کاربرد آن­ها.

7.       ژنتیک کلاسیک: نظریه کروموزومی وراثت – مدل­های وراثت.

8.       ژنتیک مولکولی: ساختار و تکثیر DNA، کد ژنتیکی، سنتز پروتئین. DNA پروکاریوت­ها. ساختار کروموزوم یوکاریوتی. ژن­ها و تنظیم بیان ژن.

9.       ژنتیک انسانی: انتقال ویژگی­های پرتباری و تک تباری، بیماری­های وراثتی کروموزوم­های غیرجنسی مرتبط با کروموزوم X.

10.    زیست­فناوری: فناوری DNA نوترکیب و کاربردهای آن. وراثت و محیط زیست. جهش. انتخاب طبیعی و مصنوعی. نظریه­های تکامل. اساس ژنتیکی تکامل. آناتومی و فیزیولوژی انسان­ها و حیوانات. بافت­های حیوانی. آناتومی و فیزیولوژی سیستم­ها و دستگاه­ها در انسان­ها و تعاملات بین آن­ها. هموستازی.
شیمی:

1.       ساختار ماده: حالت‌های تراکم ماده. سیستم­های ناهمگن و همگن. ترکیبات و عناصر. مطالعه گاز ایده­آل.

2.       ساختار اتم: ذرات ابتدایی. عدد اتمی و عدد جرمی. ایزوتوپ. ساختار الکترونی اتم­های عناصر مختلف.

3.       جدول تناوبی عناصر: گروه­ها و دوره­ها، عناصر واسطه.

4.       خواص تناوبی عناصر: شعاع اتمی. پتانسیل یونیزاسیون. الکترون خواهی. ویژگی فلزات. روابط بین ساختارهای الکترونیکی. موقعیت در جدول تناوبی و خواص عناصر.

5.       پیوندهای شیمیایی: پیوند یونی. پیوند کووالانسی و فلزی. انرژی پیوند. قطبیت پیوند. الکترونگاتیویته. پیوندهای بین مولکولی.

6.       اصول شیمی غیر آلی: نامگذاری و خواص اصلی ترکیبات غیر آلی: اکسیدها. هیدروکسیدها. اسیدها و نمک.

7.       واکنش­های شیمیایی و استوکیومتری: جرم اتمی و مولکولی. عدد آووگادرو، مفهوم مولار و کاربرد آن. محاسبات استوکیومتری ابتدایی. حفظ تعادل واکنش های ساده. انواع واکنش­های شیمیایی.

8.       محلول­ها: خواص حلالیت آب. انحلال پذیری. روش­های اصلی بیان غلظت محلول­ها. حفظ تعادل در محلول­های آبی. عناصر سینتیک و کاتالیز شیمیایی.

9.       اکسایش و کاهش: عدد اکسایش. مفهوم کاهش و اکسایش. حفظ تعادل واکنش­های ساده.

10.   اسید و باز: مفهوم اسید و باز. حالت اسیدی، خنثی و بازی محلول­های آبی. pH. آبکافت.

11.   مبانی شیمی آلی: پیوند بین اتم­های کربن، ساختار و فرمول شیمیایی آن­ها، ساختار و فرمول­های تقریبی، ایزومرها، هیدروکربن­های آلیفاتیک، آروماتیک و آلیسایکلیک.

12.   گروه­های عملکردی: الکل­ها، اترها، آمین­ها، آلدئیدها، کتون­ها، اسیدهای کربوکسیلیک، استرها و آمیدها. آیتم­های نامگذاری.

فیزیک:

1.       اندازه گیری: اندازه گیری مستقیم و غیر مستقیم، کمیت­های اساسی و مشتق شده، ابعاد فیزیکی کمیت­ها، آگاهی از سیستم متریک و واحدهای اندازه‌گیری  (SI) فنی (یا کاربردی) و (SI)بین­المللی، واحدهای اندازه­گیری (نام و روابط بین واحدهای اندازه­گیری اساسی و مشتق شده)، نام­ها و مقادیر مرکب و چندگانه.

2.       سینماتیک: مقادیر سینماتیک، انواع مختلف حرکت به خصوص حرکت مستقیم با شتاب یکنواخت، حرکت دایره­ای یکنواخت، حرکت هارمونیک (برای همه حرکت­ها: تعریف و رابطه بین کمیت­های سینماتیک).

3.       دینامیک: بردارها و عملیات روی آن­ها. نیروها، لحظه اعمال نیرو به یک نقطه. ترکیب برداری نیروها، تعاریف جرم و وزن، شتاب گرانشی. جرم و چگالی مشخص، قانون جهانی گرانش، قوانین اول، دوم و سوم دینامیک. کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل. اصل بقای انرژی. ضربه و میزان حرکت. اصل حفظ میزان حرکت.

4.       مکانیک سیالات: فشار و واحدهای اندازه گیری آن (نه فقط در سیستمSI). اصل ارشمیدس. اصل پاسکال. قانون استیونس.

5.       ترمولوژی، ترمودینامیک: دماسنجی و گرماسنجی. گرمایی ویژه، ظرفیت گرمایی. مکانیزم انتشار گرما. تغییر وضعیت و گرمای نهان. مطالعه گاز ایده­آل. قوانین اول و دوم ترمودینامیک.

6.       الکترومغناطیس و الکترودینامیک: قانون کولن. پتانسیل الکتریکی و میدانی. ثابت دی الکتریک. خازن­­ها. خازن در مدارهای سری و موازی. جریان مستقیم. قانون اهم. قوانین کیرشهف. مقاومت الکتریکی و ضریب مقاومت، مقاومت الکتریکی در مدارهای سری و موازی. کار، توان، اثر ژول. ژنراتور. القای الکترومغناطیسی و جریان­های متناوب، اثر جریان­های الکتریکی (حرارتی، شیمیایی و مغناطیسی).
ریاضی:

1.       جبر و مجموعه های عددی: اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گویا، اعداد حقیقی. دسته بندی و مقایسه.مرتبه بزرگی و نماد علمی. عملیات­ها و خواص آن­ها. نسبت و درصد. توان­ها (با نمای کامل، گویا) و خواص آن­ها. رادیکال­ها و خواص آن­ها. لگاریتم­ها (بر مبنای 10 و کمتر از e)و خواص آن­ها. محسابات ترکیبی. عبارات جبری، چندجمله­ای­ها. نتایج قابل توجه، توان n­ام یک دوجمله­ای، تجزیه و تفکیک به عوامل چندجمله‌ای­ها. کسرهای جبری. معادلات و نامعادلات جبری مرتبه اول و دوم. سیستم‌های معادلات.

2.       توابع: مفاهیم اولیه توابع و نمایش گرافیکی آن­ها (دامنه، برد، نشانه، بیشینه و کمینه، افزایش و کاهش و...)

3.       توابع ابتدایی: توابع جبری کلی و جزئی. توابع نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی. توابع مرکب و توابع معکوس. معادلات مثلثاتی و نامعادلات.

4.       هندسه: چند ضلعی­ها و خواص آن­ها. دایره و محیط دایره. اندازه گیری طول، مساحت و حجم. شباهت و برابری در صفحه. مکان­های هندسی. اندازه­گیری زاویه در درجه و رادیان. سینوس، کسینوس، تانژانت یک زاویه و مقادیر جالب توجه آن­ها، فرمول­های مثلثات. تجزیه و تحلیل مثلثات. سیستم مرجع دکارتی در صفحه. فاصله بین دو نقطه و نقطه میانی یک پاره خط. معادله یک خط راست. حالات موازی و عمود برهم. فاصله یک نقطه از یک خط مستقیم. معادله محیط دایره، مخروط، هذلولی، بیضی و نمایش آن­ها در صفحه دکارتی. قضیه فیثاغورس. قضه اقلیدس (اول و دوم).

5.       آمار و احتمال: توزیع فراوانی با توجه به فونت و نماد گرافیکی اصلی. مفهوم آزمایشتصادفی و آزمایش پیشامد. احتمال و فراوانی.

 

contact us :
88207093
88658046
88207068
88657934
09199090441
tkdanesh@gmail.com
ideh nama
کلیه حقوق اطلاعات این سایت برای موسسه تکیه گاه دانش محفوظ می باشد